دیدار و گفتمان با مشاور وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری( دکتر رشادی ) و رئیس دانشگاه های مجازی جهان اسلام ( دکتر نجفی )

دیدار و گفتمان با مشاور وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری( دکتر رشادی ) و رئیس دانشگاه های مجازی جهان اسلام ( دکتر نجفی )

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۳۳

دیدار و گفتمان با مشاور وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری( دکتر رشادی ) و رئیس دانشگاه های مجازی جهان اسلام ( دکتر نجفی )

اخبار مشابه :

کسب مقام سوم دومین جشنواره معلمان هنرمند
اجتماعی

کسب مقام سوم دومین جشنواره معلمان هنرمند سراسر کشور

اجتماعیدانشگاهی
جلسه ادبی " مثنوی و شمس "
اجتماعی

جلسه ادبی " مثنوی و شمس " روز دوشنبه 31 مرداد ماه سال 1401

اجتماعیعلمی
توسعه دیپلماسی علمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
سیاسی

توسعه دیپلماسی علمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های منطقه قفقاز

اجتماعیدانشگاهی