دیدار و گفتگو با دکتر عبدالله جاسبی

دیدار و گفتگو با دکتر عبدالله جاسبی( رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سابق اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام )

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۰۸:۲۷

دیدار و گفتگو با دکتر عبدالله جاسبی( رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سابق اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام )

اخبار مشابه :

کسب مقام سوم دومین جشنواره معلمان هنرمند
اجتماعی

کسب مقام سوم دومین جشنواره معلمان هنرمند سراسر کشور

اجتماعیدانشگاهی
جلسه ادبی " مثنوی و شمس "
اجتماعی

جلسه ادبی " مثنوی و شمس " روز دوشنبه 31 مرداد ماه سال 1401

اجتماعیعلمی
توسعه دیپلماسی علمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
سیاسی

توسعه دیپلماسی علمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های منطقه قفقاز

اجتماعیدانشگاهی