ثبت نام و پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی دانشجویان

ثبت نام و پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی دانشجویان

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۳۶

آغاز نام نویسی و انتخاب رشته محل های تکمیل نشده دانشگاهها بر اساس سوابق تحصیلی

نام نویسی و انتخاب رشته برای ظرفیت های خالی مانده رشته محل هایی که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال 1401 تکمیل نشده  در نوبت بهمن ماه آغاز شد.

ثبت نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش از روز چهارشنبه تاریخ 30 آذر ماه جاری آغاز و تا روز شنبه 10 دی ماه 1401 ادامه خواهد داشت.

 

 

برچسب ها:

اخبار مشابه :