برگزاری کنکور دانشگاه دولتی سیواس ترکیه

برگزاری کنکور دانشگاه دولتی سیواس ترکیه در موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذریایجان

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ۱۱:۲۸

برگزاری کنکور دانشگاه دولتی سیواس ترکیه در موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذریایجان یک شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

برچسب ها: علمیدانشگاهی

اخبار مشابه :

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با دانشگاه گدیک استانبول
علمی

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان با دانشگاه گدیک استانبول

علمی
مجوز انحصاری آزمون تومر
آموزشی

اخذ مجوز انحصاری برگزاری آزمون تومر دانشگاه آنکارا در سراسر ایران و مورد قبول تمام دانشگاه‌های ترکیه

علمیدانشگاهی